Våra produkter

Dahlrum AB erbjuder produkter som underlättar underhållsarbetet för bland annat kommuner och kyrkogårdar
– både ur ett ergonomiskt och ett driftsekonomiskt perspektiv.

Bänkar

Kompost och avfallssortering

Papperskorgar och askkoppar

Lådcykel el

Vattenposter

Redskapsställ och vashållare

Kistvagnar

Maskiner och vagnar

Kantavgränsningar

Planteringslådor – MobilPlant

Gårdsräfsor

Skyltar

Övrigt

 

Kontakta oss för mer information.  Telefon: 070-978 53 00 E-mail: info@dahlrum.se

-->