INSECTO HEXAGON

Insecto Hexagon är framtagen med inspiration av de sexhörningar som bin förvarar sin honung i inuti bikupan. Själva formen kallas för hexagon och därför har vi döpt just denna modellen till det.