PI-SERIEN

PI-serien ger en unik möjlighet att skapa en bänk som passar in på ett specifikt ställe.

Cirkelformad finns den med en diameter som varierar mellan 2,0 m och 7,2 m. Med hjälp av svängda och raka delar kan man få i princip vilken längd och utformning som helst. Placera sedan ut rygg- och armstöd om ni vill. Se teknisk specifikation för möjlig beklädnad.

Vi hjälper er gärna att rita ett förslag på bänkens utformning.