KANTAVGRÄNSNING KA-C2000

Kantsättning i cortenstål i fasta längder, som sätts ihop med överlappning och spett. Kan böjas och svängas.